Dokumenty Tlačiť

Dokumenty k připojení

Technická dokumentace

01 - Prospekt služby PCO HZS Technické požadavky pro připojení
02 - Harmonogram napojení na PCO
Montážní návod KTPO
03 - Vymezení pojmů v systému PCO Schéma zapojení KTPO
04 - Delegační dopis M-CON Manuál OPPO
05 - Všeobecné podklady pro připojení na PCO HZS hl.m. Prahy Zapojení vstupu na Comline
06 - Informace uživatelům EPS
07 - Bezpečnostní audit
08 - Smlouva
09.1 - Ceník 1 (bezpečnostní audit)
09.2 - Ceník 2 (vybavení PS)
09.3 - Ceník 3 (měsíční poplatky)
09.4 - Ceník 4 (klíčový trezor)
10.1 - Klíčový trezor KTPO
10.2 - Certifikát shody KTPO