KontaktMapa stránekPřihlásit se
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)
Právě připojeni - hostů: 3 
M-CON Harmonogram připojení
Harmonogram připojení Tisk

Při zavádění systému PCO HZSP se řídíme následujícím harmonogramem:


1.2.

Předání dokumentů, vyžadovaných pro připojení od HZS

 • Viz formulář požadavky HZSP.
 • Pro objekty kde není vydán kolaudační souhlas, nebo  objekty, které nemají  požadované dokumenty k dispozici je možnost odevzdat požadovanou dokumentaci až po její vyhotovení, doplnění v rámci zkušebního provozu.
  (zajistí klient)


3.

Provedení bezpečnostního auditu u PS


4.

Zahájení zkušebního provozu
 • Uzavření smlouvy o připojení.
 • Montáž technologického vybavení PS - viz Ceník 2.
 • Vypracování dodatku PD EPS.
 • Zpracování kompletní dokumentace objektu pro HZS.
  (zajistí M-CON)
 • Poskytnutí výstupů z EPS na základě dokumentace EPS.
  (zajistí klient)


5.

Ukončení zkušebního provozu
 • PS odstraní všechny závady, uvedené v B. A.
  (prohlášení o odstranění závad z B.A.)
 • PS do KTPO uloží klíče od objektu
  (prohlášení o uložení objektových klíčů do KTPO)
 • PS odevzdá dokumentaci zdolávání požáru
  (DZP viz požadavky HZS hl. m. Prahy)
 • Nedodání vyhovující DZP je ze strany HZS hl. m. Prahy důvodem pro nedoporučení objetu do trvalého provozu.
 • Pro prohlídku objektu je nutná kontaktní osoba, která zajistí přístup jednotkám do objektu.
  (zajistí PS)
 • HZS provede fyzickou prohlídku objektu. Místně příslušná stanice provede fyzickou obhlídku objektu všemi výjezdovými jednotkami HZS. Na převod objektu má HZS hl. m. Prahy 7 dní.
 • Závěr ze strany HZSP (výsledkem je doporučení, ev. nedoporučení s odůvodněním) k trvalému provozu PS na PCO.
  (zajistí HZS hl. m. Prahy)


6.

Zahájení trvalého provozu
 • Oficiální archivace všech údajů PS.
 • Viz Ceník 3.
 • Vydání potvrzení HZSP a M-CON o přechodu do provozu.
 • Zavedení objektu do systému HZS hl. m. Prahy.
  (zajistí M-CON a HZSP)