KontaktMapa stránekPřihlásit se
Čeština (Česká republika)Slovenčina (Slovenská republika)
Právě připojeni - hostů: 5 
M-CON Produkty Protipožární ochrana M-CON
Protipožární ochrana M-CON Tisk

M connections s.r.o., ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy, nabízí od května roku 2003 veřejně službu pultu centralizované ochrany (PCO) pro systémy EPS. Poskytujeme přímé připojení na službu PCO HZS hl.m. Prahy formou komplexní dodávky. Toto připojení umožňuje provozovat zařízení elektrické požární signalizace na objektech bez fyzické obsluhy. Při přenesení požárního poplachu okamžitě vyjíždí zásahová jednotka HZS na místo bez ověřování hlášení (povolení HZS hl. m. Prahy).

Znamená to, že signál EPS, který přijde na PCO vyvolá automaticky, nejen pokyn k vyhlášení poplachu místně příslušné hasičské jednotce, ale poskytne jí v písemné formě i informaci o objektu, kde došlo k požáru. Jedná se o přímé připojení objektu do systému hasičů, bez dalších článku, které mohou vyvolat časové prodlevy při zásahu jednotek HZS

Systém umožňuje plnohodnotnou obousměrnou komunikaci mezi napojeným objektem a PCO. Ke komunikaci je využito vlastností „inteligentních sítí“ IP, ISDN a GSM, viz schema.

Je použito standardních komerčně přístupných přenosových médií z důvodu jejich široké dostupnosti na celém území ČR. Jednotlivé přenosové cesty jsou  vzájemně zálohovány. Vzhledem k použití dvou naprosto odlišných přenosových médií a je zálohování přenosových cest 100%.

Toto připojení umožňuje provozovat zařízení Elektrické Požární Signalizace na objektech bez fyzické obsluhy. V případě nahrazení obsluhy EPS přenosovým zařízením dojde k radikálnímu snížení provozních nákladů objektu.

Vlivem přímého napojení objektu na PCO Hasičského záchranného sboru, odpadá etapa kontroly stavu a vyrozumívání hasičů. I když se jedná o zdržení řádově několika minut, je obecně známo, že rychlost růstu intenzity požáru z I. či II. fáze jeho rozvoje do III. fáze závisí na těchto několika minutách, ve kterých dochází k rozvoji plamenného hoření a vývinu nebezpečných zplodin, což má za následek růst škod a ohrožení životů a zdraví.

Minimalizace následných škod je hlavním cílem tohoto projektu.